Над 40 български технологични компании и стартъпи представят страната ни на WEB SUMMIT 2023 в Лисабон


Министър Милена Стойчева откри първия български щанд на изложението

За първи път България има щанд на най-голямата технологична конференция в света, в който участват над 40 български технологични компании и стартъпи. Щандът е организиран от Агенцията за малки и средни предприятия към Министерството на иновациите и растежа. В рамките на конференцията, фирмите се срещат с потенциални бизнес партньори, инвеститори и клиенти, с които обсъждат нови възможности за реализация на техните продукти и услуги. Те се включиха и с презентации в панела „BreakingGrounds: Тайният възход на България като иновационен хъб в Европа“. Той бе посветен на успешните примери от страната ни в иновациите, технологичните разработки и развитието на инвестиционната среда. 

„Визията на Министерството на иновациите и растежа е да ребрандира България като място, което извежда на преден план предприемаческата и стартъп екосистема, човешкия капитал и интелектуален капацитет, както и като привлекателно за високотехнологични инвестиции място“, заяви   министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.в откриващата част на панела. По думите й, всички заинтересовани страни – правителство, бизнес, инвеститори, предприемачи, стартъпи, научни организации, трябва да работят заедно по модела на „отворена иновация“, за да се създаде конкурентна среда, в която се развиват и насърчават иновациите и икономическият растеж на страната.

„България отдавна не е само аутсорсинг дестинация, в страната ни се създават услуги и продукти с висока добавена стойност за икономиката ни. Имаме много добре развита академична среда, научноизследователски капацитет, развойни центрове и таланти във високите технологии“, каза още министърът на иновациите и растежа

WEB SUMMIT 2023 представя последните тенденции и иновации в дигиталната сфера. На световното събитие присъстват над 70 000 души от 160 страни, 2600 стартъпа и над 900 инвеститори.

Повече на https://www.mig.government.bg