Възстановява се работата на Консултативния съвет за професионално обучение


Съобщение на Пресцентъра на МОН Възстановява се работата на Консултативния съвет за професионално обучение. Това стана ясно по време на среща на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и заместник-министър Мариета Георгиева с посланика на Швейцарската конфедерация Н. Пр. Раймунд Фурер. След едногодишно прекъсване съвещателният орган ще проведе заседания следващия месец, като вече е актуализиран съставът му. 

Стартирана е работа по създаване на визия за развитие на дуално обучение в България, бе коментирано по време на срещата. „Партньорството ни с Швейцария в тази област е дало много плодове през годините и се надяваме да ни подкрепите в усилията ни в тази посока“, посочи министър Цоков. 

Неговият заместник Мариета Георгиева допълни, че във втората фаза на проекта ДОМИНО ще се постави акцент върху изграждане на местен и регионален капацитет за предлагане на дуално обучение, както и на възможностите за гъвкави програми и по-активно включване на учениците от уязвими групи. „От особена важност за нас е темата за осигуряване на качеството при обучение в реална работна среда. В момента работим по стандарта за качество в училищното образование и ще ни е необходимо да ползваме опита на Швейцария за задаване на специфичните изисквания съотносими към дуалното обучение“, подчерта тя.

„Подписаното само преди дни Споразумението за Швейцарско-българската програма за научни изследвания за нас е пореден силен знак за задълбочаване на сътрудничеството в образованието и науката между нашите две държави“, посочи посланик Фурер. Той се ангажира, че както и до сега, ще продължи обменът на опит.

„Швейцарската програма за дуално обучение в България – ДОМИНО се превърна в една история на успеха, която трябва да продължим да надграждаме“, посочи още той.

„Амбицирани сме да приложим добрия опит в дуалното обучение и във висшето образование“, посочи министър Цоков и предложи да се насърчи обменът на опит и между отделни висши училища от двете държави. „Образователната система е изправена пред множество предизвикателства и трябва да предприемем всички мерки за подготовка на младите хора за агресивно променящите се нужди на пазара на труда“, каза още проф. Цоков.

Повече на https://www.mon.bg