Възстановява се работата на Консултативния съвет за професионално обучение

Възстановява се работата на Консултативния съвет за професионално обучение

0 коментара
17043.jpg

Съобщение на Пресцентъра на МОН Възстановява се работата на Консултативния съвет за професионално обучение. Това стана ясно по време на среща на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и заместник-министър Мариета Георгиева с посланика на Швейцарската конфедерация Н. Пр. Раймунд Фурер. След едногодишно прекъсване съвещателният орган ще проведе заседания следващия месец, като вече е актуализиран съставът му. 

Стартирана е работа по създаване на визия за развитие на дуално обучение в България, бе коментирано по време на срещата. „Партньорството ни с Швейцария в тази област е дало много плодове през годините и се надяваме да ни подкрепите в усилията ни в тази посока“, посочи министър Цоков. 

Неговият заместник Мариета Георгиева допълни, че във втората фаза на проекта ДОМИНО ще се постави акцент върху изграждане на местен и регионален капацитет за предлагане на дуално обучение, както и на възможностите за гъвкави програми и по-активно включване на учениците от уязвими групи. „От особена важност за нас е темата за осигуряване на качеството при обучение в реална работна среда. В момента работим по стандарта за качество в училищното образование и ще ни е необходимо да ползваме опита на Швейцария за задаване на специфичните изисквания съотносими към дуалното обучение“, подчерта тя.

„Подписаното само преди дни Споразумението за Швейцарско-българската програма за научни изследвания за нас е пореден силен знак за задълбочаване на сътрудничеството в образованието и науката между нашите две държави“, посочи посланик Фурер. Той се ангажира, че както и до сега, ще продължи обменът на опит.

„Швейцарската програма за дуално обучение в България – ДОМИНО се превърна в една история на успеха, която трябва да продължим да надграждаме“, посочи още той.

„Амбицирани сме да приложим добрия опит в дуалното обучение и във висшето образование“, посочи министър Цоков и предложи да се насърчи обменът на опит и между отделни висши училища от двете държави. „Образователната система е изправена пред множество предизвикателства и трябва да предприемем всички мерки за подготовка на младите хора за агресивно променящите се нужди на пазара на труда“, каза още проф. Цоков.

Повече на https://www.mon.bg