АОБР с писмо до еврокомисаря Никола Шмит във връзка с определянето на МРЗ


Съобщение на прес центъра

Работодателските организации сезираха с писмо еврокомисаря по работни места и социални въпроси Никола Шмит за решението на Народното събрание от 10 февруари т.г. за промени в Кодекса на труда, с които се предвижда Министерският съвет да определя минималната работна заплата за страната, ежегодно в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата. Според работодателските организации, това решение нарушава правото на Европейския съюз.

Писмото е подписано от председателите на национално представителни работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
Вижте пълния текст на писмото на https://aobe.bg/2023-02-23-nicolas-schmit