Стартира финансовата подкрепа за работодатели и безработни лица


Средствата са разпределени за страната и водещото е темпът на тяхното разходване, до изчерпване на финансовия ресурс

Агенцията по заетостта стартира прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни лица от определени уязвими групи на пазара на труда съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Считано от 9 май 2022 г., работодателите могат да подават документи в бюрата по труда в страната за ползване на преференции за заетост и обучение на безработни, които могат да бъдат:

- младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания или ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си (по реда на чл. 36, ал.2);

- безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (по чл. 55 от ЗНЗ).

Възможности има и за подаване на заявки от работодатели, които разкриват работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) или т.нар. "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ), както и за наемане на безработни лица над 58 години по националната програма „Помощ за пенсиониране“.

Свободните средства са обявени и на информационното табло във всяка Дирекция „Бюро по труда” в страната, където може да бъде получена и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференции за безработни …

Повече на www.az.government.bg