Гражданите на ЕС искат преразглеждане на Договорите


Последната пленарната сесия на Конференцията Бъдещето на Европа“ прие 49 предложение (над 300 мерки) за широкообхватни реформи

• Делегацията на Парламента реши да подкрепи предложенията с голямо мнозинство
• Въз основа на исканията на гражданите членовете на ЕП ще се опитат официално да инициират изменение на Договорите на ЕС
• Отзивите на гражданите за предложенията са преобладаващо положителни и призовават за бързи последващи действия

Пленарната сесия на Конференцията приключи работата си, като членовете на ЕП одобриха постигнатите резултати и обявиха, че Парламентът възнамерява да даде старт на реформите в ЕС.

На последното си заседание, което се проведе в петък и събота в Европейския парламент в Страсбург, пленарната сесия на Конференцията постигна консенсус по окончателните си проектопредложения. Сега тя е приела 49 предложения, който включват повече от 300 конкретни мерки, определени в 9 теми, въз основа на 178 препоръки от европейските граждански панели, принос от националните панели и събития и 43 734 становища по 16 274 идеи, записани в многоезичната цифрова платформа.

Можете да намерите обобщение на позициите и текущата работа на Парламента във връзка с предложенията на пленарната сесия на Конференцията в тази информационната бележка.

Решение на Парламента

В петък делегацията на Парламента реши да подкрепи проектопредложенията на пленарната сесия. Членовете на ЕП изтъкнаха важната роля, която Парламентът изигра в навечерието на този момент, като гарантира, че приносът на гражданите ще остане в центъра на обсъжданията през целия процес.

Ораторите от пет политически групи, представляващи голямо мнозинство (ЕНП, С&Д, Renew, Зелените/ЕСА и Левицата), се съгласиха, че проектопредложенията са голямо политическо постижение. Те посочиха и конкретните постижения на Парламента в осигуряването на ефективен и демократичен процес - например чрез създаването на работните групи, които представиха проектопредложенията на пленарната сесия. Членовете на ЕП, представляващи групите на ИД и ЕКР, заявиха, че предложенията не отразяват общественото мнение в ЕС, и че техните групи няма да ги подкрепят.

Гледайте запис на дебата на делегацията на ЕП.

Консенсус в пленарната зала, евродепутатите са готови да настояват за преразглеждане на Договорите на ЕС

Заседанието в петък започна с представяне на предложенията от председателите на работните групи и говорителите на гражданите, по време на което почти всички оратори се съгласиха, че предложенията включват важни реформи, основани на препоръките на гражданите.

След презентациите представителите на четирите институционални компонента на Конференцията (Парламента, Съвета, Комисията и национални парламенти) одобриха предложенията с консенсус. По време на речта си от името на делегацията на Парламента съпредседателят на Конференцията Ги Верхофстад потвърди, че политическите групи ще внесат резолюция по време на пленарната сесия на Парламента от 2 до 5 май, в която ще призоват за преразглеждане на Договорите. Коментирайки, че тази Конференция го е накарала да осъзнае значението на механизмите за участие, допълващи представителната демокрация, той заяви, че членовете на ЕП трябва да се борят усилено, за да гарантират, че предложенията на Конференцията ще се превърнат в реформите, от които се нуждае ЕС.

Гледайте речта на Ги Верхофстад от името на делегацията на Парламента или запис на речите на членовете на ЕП в пленарна зала.

Гражданите искат действия

В събота сутринта гражданите взеха думата, за да коментират окончателните предложения и процеса, довел до тяхното изготвяне, като категорично одобриха и двете. Те подчертаха, че сега очакват от институциите на ЕС и държавите членки да осигурят подходящи последващи действия, и че е важно гражданите да не останат разочаровани след този исторически момент. Те коментираха също така как идеите им са се развили в хода на дебатите на Конференцията и какво въздействие е оказала върху тях войната на Русия в Украйна, както и как са осъзнали важността на това да отстояват идеите си по време на подготовката на предложенията.

Гледайте запис на заключителното заседание на пленарната сесия.
Следващи стъпки

В Деня на Европа (9 май) тримата съпредседатели на Изпълнителния съвет ще представят окончателния доклад на Конференцията на председателите на институциите на ЕС на церемония в Европейския парламент в Страсбург.