ББР с двама представители в ръководството на Инвестиционния фонд „Три морета”


Изпълнителните директори на ББР Николай Димитров и Панайот Филипов ще представят България в Инвестиционния фонд на инициативата „Три морета“.

Те бяха избрани на Общо събрание на Фонда. Николай Димитров ще бъде член на Надзорния съвет, а Панайот Филипов  - на Управителния съвет на Инвестиционния фонд, който ще осигурява част от необходимото финансиране за засилване на сътрудничеството между страните – членки в региона на Черно, Адриатическо и Балтийско море.

През декември 2020 г. ББР стана акционер клас „А“ във Фонда с парична вноска от 20 млн. евро. Целта на инициативата „Три морета“ е подобряване на транспортната, енергийна и дигитална свързаност в региона. Очакванията са тя да се превърне в реален инструмент за социално и икономическо сближаване в Европа, за да бъдат компенсирани разликите в развитието на отделните региони на ЕС.