Предвидимата икономическа политика е на първо място сред изискванията на австрийския бизнеса в България

Предвидимата икономическа политика е на първо място сред изискванията на австрийския бизнеса в България

0 коментара

Австрийското търговско представителство Advantage Austria/ представи годишната си анкета сред австрийския бизнес в България, относно инвестиционния климат в страната.

Проучването беше проведено в края на 2020 г. и участваха 94 фирми. Резултатите бяха представени от г–жа Улрике Щрака на онлайн събитие, на което присъстваха и представители на австрийски компании в България, които споделиха своя опит от последната година и прогнозата си за пазара през 2021г. В срещата се включиха и водещи бизнес организации – Асоциация на Индустриалния Капитал в България, Български Форум на Бизнес Лидерите, Сдружение Дамски Форум и Съвета на Жените в Бизнеса. Очакван е фактът, че в година на пандемия 63% от отговорилите фирми са усетили влошаване на икономическия климат и само 16% очакват състоянието им да се подобри през следващите 12 месеца. Оборотът на 55% от фирмите е намалял и само 30% от фирмите очакват той да нарасне през тази година. В същото време въпреки трудностите през 2020г. 75% от фирмите са запазили служителите си, а при 12% е имало и нови назначения. За 2021г. 91% планират запазване на персонала и нови назначения. За предстоящите 12 месеца 25% от фирмите планират да направят нови инвестиции.

През миналите години борбата с корупцията и престъпността, както и правната сигурност бяха сред основните искания на бизнеса към правителството. През 2020г. предвидимата икономическа политика излезе на първо място пред другите споменати теми. Това би означавало да има широка дискусия сред засегнатите страни, както и подробна оценка на въздействието преди да се приемат нови разпоредби. Сред важните теми свързани с пазара на първо място, се споменава липсата на квалифицирана работна ръка, въпреки че поради Ковид пандемията през 2020г. беше по–лесно за фирмите да намерят служители, които да обучат. На второ място е спомената по–добрата инфраструктура, която би допринесла за подобряване на бизнес климата. През 2020г. една четвърт от отговорилите фирми са се възползвали от финансовите мерки за подкрепа от страна на държавата, а три четвърти не са кандидатствали за подкрепа. С ниво на инвестициите от 2,7 млрд. евро (според данни на Австрийската национална банка) Австрия е сред най–големите чуждестранни инвеститори в страната. Сред австрийските фирми са A1, ЕVN, Raiffeisen, OMV, Vienna Insurance Group, Mondi, Billa, Kronospan, Palfinger, Knauf, Uniqa, Wienerberger, AluKönigStahl, Sportalm и Baumit.

Австрийските компании са не само сред найголемите, но и сред най-стабилните работодатели в страната. България е на 27–мо място сред външнотърговските партньори на Австрия, в класацията на България Австрия заема 14–то място. За 2019г. външнотърговския обем в между страните е възлизал на 2,3 млрд. евро, като от тях делът на търговията със стоки е 1,3 млрд. евро, а с услуги – 1 млрд. евро. От 2016г. България има положително търговско салдо с Австрия, което основно се дължи на сектор „Услуги“. За първите девет месеца 2020 данните за външнотърговска дейност са: внос на стоки в България от Австрия: 562 млн. евро -7,8% износ на стоки от България за Австрия: 375 млн. евро –6,7% внос на услуги в България от Австрия: 191 млн. евро –9,5% износ на услуги от България за Австрия: 453 млн. евро -3,2% Спадът в търговията между двете страни се обяснява и с икономическата ситуация: в Австрия икономиката се е свила с почти 8%, а в България спадът е ок. 4,4% според БНБ. Сравнително по– високият спад в Австрия спрямо България се обяснява и от възможността много фирми да са използвали кризата като повод за сериозни съкращения и затваряне на бизнес, който още преди време вече не е бил конкурентноспособен.

Г–жа Щрака допълва: „Забелязват се и други различия: българските предприемачи са свикнали да действат в кризисни ситуации, те са изобретателни и не очакват помощ отвън. Традиционно хората в Източна Европа са гъвкави и се адаптират лесно – тези способности в Австрия не са толкова силно изразени, там се планира повече и човек не е толкова гъвкав, когато има промяна в ситуацията“. Advantage Austria работи активно за преодоляване на недостига на кадри като подкрепя заедно с австрийските фирми в страната въвеждането на дуално обучение. Това е ефективна концепция за намаляване на младежката безработица и осигурява на фирмите квалифицирана работна ръка. В проекта към настоящия момент са ангажирани 10 австрийски фирми и се обучават 789 ученика в професиите мехатроника, машиностроене, електротехника, търговия, логистика, готварство, топлотехника, заварчици и дрогeрист.

Анкетата можете да видите ТУК....

За Advantage Austria ADVANTAGE AUSTRIA с нейната мрежа от около 100 офиса в над 70 страни предлага на австрийските компании и техните международни бизнес партньори всеобхватна палитра от услуги. По своята същност Advantage Austria в София представлява Стопанска камара на Австрия и съществува повече от 50г. в България. Основната задача на бюрото е да съдейства за постоянното подобряване и разширяване на бизнес отношенията между Австрия и България. За тази цел се провеждат пазарни проучвания в различни сфери, осъществяват се контакти между австрийски и български фирми, организират се участия в панаири и изложения и се провеждат редица други мероприятия