Изявление от председателя на Парламента Давид Сасоли след обявяването на мерки за справяне с COVID-19 от Европейската комисия.

Изявление от председателя на Парламента Давид Сасоли след обявяването на мерки за справяне с COVID-19 от Европейската комисия.

0 коментара

„От края на Втората световна война не сме се сблъсквали с такава драматична криза. Днес Европейският съюз предприема действия. Не се съмнявахме, че това ще се случи.

Тази ситуация е толкова сериозна, че никое европейско правителство не може да отговори само. Пакетът от мерки, предложен днес от Европейската комисия за борба с COVID-19, върви в правилната посока.

Всички европейски държави ще получат подкрепа за своите здравни системи. Това означава доставка на материали, подкрепа за болници и финансиране на изследвания за разработване на ваксина възможно най-скоро. Най-важният приоритет е спасяването на човешки животи.

Другият ангажимент е да се защитят работните места, бизнеса и икономиката. За да направим това: край на строгите икономии. Страните са оправомощени да изразходват всичко необходимо за гарантиране на подкрепа за служители, самостоятелно заети лица, предприятия и банки. В допълнение към поетите ангажименти от държавите членки, поне 37 милиарда евро са готови и налични от бюджета на Европейския съюз.

Важно е да се подчертае, че правителствата ще могат да използват цялата гъвкавост, предвидена в Пакта за стабилност и растеж, и че държавната помощ ще бъде възможна за сектори и предприятия, засегнати от кризата.

Сега Съветът и Парламентът трябва първо да одобрят тези предложения. Аз мога да гарантирам, че Парламентът ще стори това възможно най-бързо.

За да спасим нашите страни, трябва да действаме заедно в Европа. Трябва да сторим повече.
Днес ключовата дума за Европа е солидарност. Никой няма да бъде оставен сам и никой няма да действа сам.“

Повече на https://www.europarl.europa.eu/news/bg