Нови регулации на китайския пазар в областта на селското стопанство


Представиха Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа /ЦНСССКЦИЕ/ и Съветът за инвестиции към Българската търговско-промишлена палата. Инициативата 16+1 от 2012 г. насам бекежи засилен диалог и сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ на държавно ниво. Направени са и конкретни стъпки за сближаване на ниво бизнес. по отношение на сектор селско стопанство и свързаните с него дейности.

По време на събитието в БТПП бяха представени проектите „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ – Република България“ и „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” – Република България. Беше демонстрирана и работата на електронната платформа за консолидиране на селскостопански и други производители от Китай и ЦИЕ.

В събитието участваха представители на браншови организации от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, търговски съветници и представители на посолствата на страните от Централна и Източна Европа, представители на смесените търговски палати в България. В приветстието си към присъстващите председателят на палатата Цветан Симеонов изрази желание БТПП да съдейства за намиране на партньори в Китай и отбеляза иактивното съдействие на посолството на КНР в тази посока, а Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП, представи възможности за финансиране и инвестиции на бизнеса с Китай и ЦИЕ.

Изпълнителният директор на ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев представи подробно инициативата за изграждането на “16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ – България, представи дейността на Логистичния център, който се намира до гр. Пловдив, в Индустриална зона “Марица”. Той предоставя пълен набор от услуги, необходими за извършването на международна търговия като: Услуги по управление на веригата на доставките; Логистика на мостри.

Съоръжения за складиране на мостри; Пряка връзка с митническите органи в Китай с цел улесняване на процеса на внос;Демонстрационен павилион за промоции и изложба на продукти; Електронна платформа от тип B2B, B2C и G2B2B2C.

Повече на http://china2ceec.org/bg/news/1206