Европейският парламент на предприятията ЕПП се проведе в София


Повече от 200 представители на бизнеса дискутираха важни въпроси, касаещи Единния европейски пазар, търговията и инвестициите, МСП и предприемачеството, човешкия фактор – умения, търсене и предлагане на работна ръка.

В България функционират 480 хил. фирми, около 440 хил. от тях са МСП, а 2/3 от тях са „живи“. Ян Талбот, заместник-председател на Европалати, откри Европейския парламент на предприятията в София каза, че "Събитието е ценно, защото насърчава предприемачите да споделят своето мнение по важни въпроси за бизнеса, за бъдещето на Европа".

Петър Кънев, председател на Комисията за икономическа политика и туризъм на Народното събрание, подчерта, че темите на събитието са изключително важни за бизнеса и обществото. Две от тях са във фокуса на Комисията за икономическа политика и туризъм – МСП и улесняването на регулаторните режими за тях.

Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, приветства участниците в ЕПП в дома на българското председателство и потвърди интензивната работа и усилията, които Българското председателство е положило през изминалите месеци, търсейки повече сигурност, солидарност, динамични решения за динамичния ни свят.

Председателят на БТПП акцентира върху  12-те  права на предприемачите – инициатива на Европалати, реализирана през април  тази година, с цел защита на МСП и предприемачите, при формулиране на законодателните промени, касаещи предприемаческата дейност. Те трябва да се взимат предвид, за да се поддържа баланс между социалните и предприемаческите интереси. "Европейската интеграция на България е важна и трябва да продължи", каза Симеонов, "но продължението трябва да е под формата на мерки за по-малко административни тежести, повече публично-частни партньорства".

Събитието е подготвено от БТПП и Асоциацията на европейските търговски палати с подкрепата на Народното събрание на Република България, Министерството на българското председателство на Съвета на ЕС 2018, Министерството на икономиката и Европейския парламент.

Повече на https://www.bcci.bg