Браншови организации от ИТ сектора подписаха споразумение с МОН


Споразумението предвижда разширяване обхвата на учебните програми по приложно програмиране и компютърно моделиране в българските училища. БАСКОМ, Българска аутсорсинг асоциация, БАИТ и ИКТ Клъстер подписаха споразумение с МОН, под патронажа на президента Росен Плевнелиев. за ефективно софтуерно образование, което да отговори на нарастващите потребности на икономиката. Недостигът на ИТ специалисти в българските организации през 2016 г. достига най-високите нива за последните 7 години, показват последното проведено проучване по темата през септември т.г. Данните показват, че недостигът на ИТ кадри е съществен проблем за 68% от българските организации, като 56% от анкетираните посочват, че не разполагат с необходимия брой ИТ сътрудници, а 12% определят ситуацията като “критичен недостиг”.

В рамките на споразумението, се залага разширяване на базата от ученици, които са придобили професионална квалификация и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“. Разширява се и обхватът на учебните програми по приложно програмиране и компютърно моделиране в българските училища. Включва се и осъществяването на квалификационни програми за учителите, реализиращи съвместно разработените с ИТ индустрията програми по софтуерно професионално образование и обучение.

Целта е след изпълнението на програмата в професионалните гимназии, да бъде изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и да се засили връзката с университетите. Обучението ще се проведе по държавни образователни изисквания, разработени от бизнеса, в съответствие с неговите потребности. Едно от очакванията, които са заложени в Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, е учениците още в XII клас да могат да започнат работа в софтуерни компании. Инициативата стартира още следващата година в София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе.