Вестник Computerworld България излъчи „ИТ проект на 2011”


“Надявам се, че изборът на победител в категория "Корпоративен сектор" ще бъде приет като вдъхновение от всички компании, които разработват и прилагат ИТ базирани решения за енергийна ефективност, каза Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията при връчване на отличието на Калин Кокошаров, изпълнителен директор на Йелоу 333 . „Този и подобни проекти са част от икономиката на интелигентните градове, която се стремим да изградим", заяви зам.-министър Борисов.

Проектът е отличен заради високата степен на иновативност и екологичност. ИТ решението представлява система за добиване и преобразуване на слънчева енергия, която осигурява енергийна независимост на Йелоу 333. Тази енергия се използва за захранване на електрическата апаратура, а излишната такава се съхранява в акумулаторни батерии. При дни без слънце и недостатъчен заряд в акумулаторните батерии системата стартира дизел генератор, който дозарежда батериите. През малките часове на денонощието, когато токът от електрозахранващата мрежа се отчита по нощна, доста по-изгодна тарифа, системата дозарежда акумулаторните батерии. След внедряването на технологичното решение става известна консумацията на отделната апаратура във всеки момент, което, от своя страна, позволява използването на енергиен мениджмънт и въвеждането на енергийна дисциплина. Сметката за изразходваната електроенергия е намаляла с около 70%, а Йелоу 333 постига пълна енергийна независимост. Според представители на изпълнителя на ИТ проекта - Интернешенъл Пауър Съплай (IPS), възможностите за надграждане на Exeron са неограничени, тъй като системата е изградена изцяло на модулен принцип и увеличаването на капацитета става само чрез добавяне на нови модули към системата.

В челните тройки отличени по категории са;

Категория “ИТ проект в обществена организация”

"Информационна система „Преброяване 2011” на НСИ" http://computerworld.bg/38598 „План „Бъдеще” – подобряване на капацитета на човешките ресурси в Община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие“ http://computerworld.bg/36499 „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦР) и Североизточен (СИ) райони за планиране” http://computerworld.bg/38803

Категория “ИТ проект в корпоративния сектор"

"Внедряване на EXERON - Хибридна ВЕИ система за осигуряване на пълна енергийна независимост на Йелоу 333" http://computerworld.bg/38616 "Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в това число за издаване на полици на Гаранционния фонд” http://computerworld.bg/38244 „Проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на Национална компания Железопътна инфраструктура" http://computerworld.bg/38531 Подробности за участвалите 24 ИТ проекти в конкурса за 2011 г. и реализиралите ги компании ще откриете на адрес http://computerworld.bg/itproject/2011/articles.