Предприемач
Start It Smart стартира първата преакселераторска програма в България

Start It Smart стартира първата преакселераторска програма в България

Програмата e безплатен 10-седмичен цикъл от обучения, менторства и тренинги

Екипът на Start It Smart представи новия си амбициозен проект - Start It Smart | Pre-Accelerator - първият по рода си в Югоизточна Европа. Програмата представлява 10-седмичен цикъл от обучения, менторства и тренинги, предоставящи всички необходими знания, умения и ресурси, чрез които всяка стартираща компания ще се подготви за следващата стъпка – влизане в акселератор, намиране на инвеститор или директно излизане на пазара.

Целта на програмата е да подкрепя младите хора, които имат идея и желание да развият собствен бизнес, да извървят бързо и лесно началните стъпки при създаване на стартъп, трупайки знания и опит чрез практика. Успешното преминаване през преакселератора е предпоставка за повишаване на успеваемостта на компаниите, които търсят последващо финансиране.

Програмата е отворена за екипи с иновативни бизнес идеи, които ще получат безплатно работно място, обучителна програма, обхващаща всички направления при стартиране на бизнес, качествена менторска програма, връзка с акселератори и инвеститори, безплатни услуги и много други.

Друга основна цел на екипа на Start It Smart | Pre-Accelerator е да стимулира все повече млади хора, без опит в сферата на бизнеса, да разпознаят предприемачеството като възможен път за кариерно развитие, получавайки необходимата подкрепа от самото начало. “Всяка добра идея може да стане велика, когато е подплатена със знанията, уменията и правилния екип, които са в основата на успеха.” – казва Петър Шарков – президент на Start It Smart и лидер на проекта Start It Smart | Pre-Accelerator. ”В много случаи, липсата на опит у стартиращите предприемачи води до загуба на време, мотивация и фокус. Именно тези проблеми ще бъдат разрешени след стартирането на програмата.” Апликационният прозорец е отворен до 09.02.2014 г., а самата програма ще се проведе в периода 04.03.2014 до 18.05.2014 г.

Благодарение на осигурената от спонсори подкрепа, участието на екипите в първия цикъл на програмата ще бъде напълно безплатно.

Tags: Брой 1 2014