Предприемач
1965.jpg

АЗ продължава приемът на документи по антикризисните мерки за заетост

Агенция по заетостта уведомява, че продължава срокът на действие на четири мерки за запазване на заетостта, осигуряване на нова заетост и за подкрепа на семействата заради пандемията, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Допълнително финансиране, осигурено с ПМС 182/07.05.2021 г., дава възможност мерките да се изпълняват до посочените срокове:

до 31.05.2021 г.

се приемат документи по мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” По мярката се подкрепят работодатели чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв.

Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 22 млн. лв. за запазване на 33 000 pаботни места в най-пострадалите cектори „Хотелиерство и pесторантьорство”, „Туризъм” и „Транспорт”.

До момента на 2 937 фирми и cамоосигуряващи се са преведени над 52 млн. лв.

до 31.05.2021 г.

се подават документи по програмата „Родители в заетост”, която осигурява детегледачи на:

- Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, като родителите имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

- Многодетни родители - с три или повече деца на възраст до 12 г. , които са се върнали на работните си места, като децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

- Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 23 млн. лв.

От нейното начало са платени близо 48 млн. лв., като 7 162 родители и семейства са ползвали или ползват в момента детегледач.

до края на месец юни. се подават заявления от работодателите

По мярката „Запази ме” за компенсиране на работниците от затворените бизнеси със 75% от техния осигурителен доход.

. Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 25 млн. лв. По тази мярка вече са преведени над 66 млн. лв. за компенсации и запазване на заетостта на 52 319 служители.

до изчерпване на финансовия ресурс се приемат заявки

по мярката „Заетост за теб“, с която се подпомагат работодатели да разкриват нови работни места и да назначават безработни за период до 6 месеца, като се покрива минималната работна заплата и осигуровките към нея.

Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 50 млн. лв. До момента по програмата са разкрити близо 20 000 нови работни места. С допълнителните средства може да бъдат разкрити още 11 000 работни места.

до 15 юни 2021 г.

работодателите могат да кандидатстват и за получаване на средства по мярката „60/40”, реализирана по реда на ПМС 151/2020, изм. с ПМС 93/2021 г.

По тази мярка се изплащат средства за запазване на заетостта през месеците април и май 2021 г. на фирми от почти всички сектори от икономиката, чиито приходи от продажби са намалели с над 20% спрямо усреднените приходи за 2019 г.

Подробна информация на сайта на Агенцията https://www.az.government.bg/. 

 

Tags: Брой 5 2021