Предприемач
ДФ „Земеделие“ одобри 148 общински проекта за над 44 милиона лева

ДФ „Земеделие“ одобри 148 общински проекта за над 44 милиона лева

Приключи обработката на проектните предложения за детски градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. ДФ „Земеделие“ одобри 148 проекта на стойност над 44 млн. лв., след като издаде оценителни доклади за проектите, подадени по процедури чрез подбор.

  • № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина,
  • № BG06RDNP001-7.002 – Училище,
  • № BG06RDNP001-7.007 – Спорт и
  • № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон.

Повече на http://www.dfz.bg/bg

Tags: Брой 3 2019