Предприемач
МОН ще въведе дистанционно обучение по български език за българите по света

МОН ще въведе дистанционно обучение по български език за българите по света

Дистанционното обучение ще даде възможност за онези деца и ученици, където няма голяма българска общност и училище, също да усвоят езика. „Все по-голяма част от българите ще живеят зад граница и ще се увеличават. Най-малкото няма да намалява склонността към пътуване. Все повече хора ще искат да се върнат обратно в България и да знаят български език. Това поставя предизвикателства към нас да развиваме политиката“, посочи министър. Красимир Вълчев в приветствието си към Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), която празнува 10-годишен юбилей.

„Днес имаме над 300 училища по света, в които на 3 март, 24 май и 15 септември се чува българският химн. Гласът на българските деца е доказателство за вашата успешна работа“, каза министърът пред представителите на училищата. За неделните училища вече има адаптирани учебни програми по български език и литература, разработени съвместно с АБУЧ и СУ „Св. Климент Охридски“. Те са в съответствие с държавните образователни стандарти и синхронизирани с общата европейска езикова рамка. Красимир Вълчев съобщи, че предстои утвърждаване и на нови програми по история и география на България за училищата в чужбина. Министърът изрази подкрепа за усилията за признаване на българския език като матуритетен, особено в страните, където имаме големи диаспори.

„Радвам се, че имаме партньорство с всички институции – това е гаранция за по-нататъшното развитие на образователната политика“, заяви министър Вълчев. Той посочи, че започналата през 2008 година политика на подкрепа на неделните училища от държавните институции, трябва да продължи с увеличаване на бюджета и финансирането всяка година.

От есента ще отворят врати 44 нови училища. „Благодарение на учителите в българските училища зад граница, 24 часа в денонощието на всички континенти в 40 държави от новата учебна година 13 334 деца ще учат български език,“ посочи зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева. Тя отличи с грамоти на МОН „Неофит Рилски“ учители от образователните институции в чужбина. Специален плакет за Асоциацията на българските училища в чужбина, получи Ирина Владикова, директор на българското училище "Св.св. Кирил и Методий" във Виена и председател на Асоциацията.

Повече на http://www.mon.bg

Tags: Брой 8 2017