Предприемач
Инж. Мариана Димитрова

Инж. Мариана Димитрова: Социалните предприятия вече имат възможност да работят по Обществени поръчки

Инж. Мариана Димитрова е управител на ДИБИКО ЕООД.
Завършила е текстилна техника и технологии в Техническия университет – София, специалност трикотаж и веднага започва работа в кооперацията за бебешко облекло. Вече 26 г. е в ТПК “Д. Благоев“ , като от 1988 г. досега е председател, което е сериозен атестат, като се има предвид, че длъжността е изборна.
За предизвикателството да си председател на кооперация със 70 годишна история и едновременно с това - управител на социално предприятие, в трудното време на преход, с нея разговаря Славка Хинкова

Г-жо Димитрова, защо и как създадохте ДИБИКО?

ДИБИКО ЕООД е фирма със статут на предприятие за хора с намалена трудоспособност. Създадохме я с решение на кооперацията и с капитали на кооперацията. С предмет на дейност - шивашки услуги. Целта ни е да създадем условия за работа на хора с увреждания. От една страна - като възможност за пренасочване на наши работници с намалена трудоспособност, но и за трудоустроени от други предприятия с подобна квалификация. Засега са назначени 30 души, от които 11 са хора с различни увреждания и различна степен на инвалидизация. Регистрирани сме в Агенцията за хора с увреждания. Този статут на предприятието дава възможност да се „възползваме” от промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и други привилегии, насочени към създаване на нови работни места за трудоустроени лица. Държавата е гарант и връща половината от внесените осигурителни вноски всяко тримесечие, ако си изряден в задълженията си към държавния бюджет, ако спазваш правилниците за работа и нормативните уредби за този вид предприятия. Едно от които е 30% от списъчния състав да са трудоустроени.

За какво можете да използвате тези средства?

Тези средства се използват за директно доплащане на работниците с намалена работоспособност, за закупуване на помощни средства, за подобряване на условията на труд, за обучение и повишаване на квалификацията, за закупуване на машини и съоръжения.

А за някакви рехабилитации или за почивки?

Всички наши работници с инвалидност преминават ежегодно по 10 дни рехабилитация с наблюдения от лекари специалисти. Член сме на Националния съюз на ТПК, в който членуват кооперации на хора с увреждания. Това ни дава възможност нашите работници да ползват почивните бази на Националния съюз на ТПК - станция „Жеравна” в Банкя и в Приморско. С промените в ЗОП се създадоха предпоставки за реално включване на нашите предприятия в Обществените поръчки. Например, ако има обявена поръчка за изделия, включени в номенклатурната листа на инвалидно предприятие, то състезанието е само между инвалидните предприятия. И още по- нататък, ако капацитета на спечелилото поръчка предприятие е недостатъчен, то като подизпълнител или помощник на поръчката може да е друго инвалидно предприятие. Това е гарантирано от промените в ЗОП. Но дали практическата реализация ще бъде такава?

Надявам се, тези промени да бъдат отразени в Правилника за прилагане на ЗОП. Защото това е сериозна реална възможност за приходи в такива предприятия, за разкриване на нови работни места, включително и за надомна работа.

Дали ДИБИКО е облагодетелствано от това, че е рожба на ТПК ”Д. Благоев”?Имате възможност за осигуряване на поръчки чрез Кооперацията, да „подавате’ работа от ишлемето, за да си осигурят заработка?

Определено е облагодетелствано. Кооперацията ни е предоставила машини, съоръжения, помещения с нисък наем, осигурява ни работа. Понякога, като закъсаме, кооперацията ни е предоставяла и дарения… Донякъде и заради това създадохме своето дъщерно социално предприятие ДИБИКО, където да работят инвалидизирани наши кооператори, които по този начин подпомагаме, както и други хора с увреждания, които отговарят на условията.

Какви са намеренията ви за развитието на ДИБИКО?

Всяка година участваме в Международния форум за социални предприятия в Пловдив. Изложението е специализирано за хора с увреждания. За трета година участваме и в организираното по време на форума ревю. За краткото време на своето съществуване ние се развиваме постъпателно, удостоени сме и с Плакет от Трети форум на социалните предприятия, връчен ни лично от министъра на МТСП Хасан Адемов. Агенцията за хората с увреждания организира ежегодно конкурси между предприятията за разработване на социални и инвестиционни проекти, на които осигурява финансиране в размер на 40 000 лв за социален проект и на 100 000 лв – за инвестиционен проект. С което реално подпомага развитието на тези предприятия. Работим в тази посока, за да можем в началото на следващата година да кандидатстваме с проект. За да осигурим устойчиво развитие на предприятието.

Tags: Брой 8 2014