Министерството на иновациите и растежа (МИР) отваря за кандидатстване процедура за подкрепа на иновативни компании с „Печат за високи постижения“

Министерството на иновациите и растежа (МИР) отваря за кандидатстване процедура за подкрепа на иновативни компании с „Печат за високи постижения“

0 коментара

Министерството на иновациите и растежа (МИР) отваря за кандидатстване процедура за подкрепа на иновативни компании с „Печат за високи постижения“, получен от Европейската комисия (ЕК). Кандидатства се изцяло онлайн до 12 май 2023 г

Целта на новата мярка е да подкрепи български компании, които разработват рискови нови технологии, продукти и услуги, като всеки проект, отличен с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет, може да получи до 2,5 млн. лв

Чрез нея ще бъдат инвестирани общо 118,5 млн. лв. „Това е четвъртата процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост, която МИР отваря в рамките на няколко месеца“, коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. Той допълни, че МИР продължава да е най-активното министерство по отварянето на програми по Плана за възстановяване. „По първите две процедури от Плана – за „Технологична модернизация“ и „ИКТ решения и киберсигурност“ – успяхме да помогнем на първите 2500 микро-, малки и средни предприятия от всяка област в страната. В момента тече кандидатстването и по третата мярка за бизнеса - за фотоволтаици и батерии за локално съхранение на енергия“, припомни още Пулев.

Крайният срок за подаване на документите е 16:30 ч. на 12 май 2023 г. Оценката на проектните предложения ще бъде ускорена и ще покрива само административни проверки. 

Кандидатстването за безвъзмездната помощ отново е изцяло онлайн - в системата ИСУН 2020: https://bit.ly/43hpr4U.

Печатът за високи постижения се присъжда на компании, за които не е достигнало финансиране от конкурсите на Европейския иновационен съвет към програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. Страната ни е от малкото, които ще подпомогнат реализирането на идеите на предприятията със знака за качество на ЕK. Сходни мерки има само в Португалия, Испания, Гърция и Румъния. От следващата година такава възможност ще бъде осигурена и по новата за България Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), по която ще се финансира внедряването на научни разработки в бизнеса и производствата.

Повече за процедурата може да видите на сайта на Министерството тук - https://www.mig.government.bg