Предприемач
Подобряване на електрозахранването

Подобряване на електрозахранването

Среща между ръководствата на Националното сдружение на общините (НСОРБ) и ЧЕЗ  обсъди възможностите за сътрудничество, за подобряване на електрозахранването.

Възможностите за бъдещо сътрудничество, с цел подобряване на обслужването на клиенти, както и инвестициите в електроразпределителната мрежа бяха обсъдени на среща между Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), и Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Сред дискутираните теми бяха сметките за електроенергия и възможностите за сътрудничество между общините и ЧЕЗ в областта на енергийната ефективност.

Компанията запозна представители на НСОРБ с плановете за създаване на потребителски съвет, който да допринесе за подобряване на обслужването и комуникацията между ЧЕЗ и клиентите, сред които са и общините в Западна България.
„Поддържането на коректни партньорски отношения с общините е най-сигурният начин за решаването на възникналите казуси и за постигането на осезаеми резултати в диалога с обществото. Вярвам, че с общи усилия ще приближим качеството на нашите услуги до европейските стандарти”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Пример за Добра практика е взаимодействието с кметовете на 5 села от община Петрич.  
През март "ЧЕЗ Разпределение България" предприе спешни мерки за отстраняване на проблемите с ниското напрежение в селата  Беласица, Самуилово, Камена, Ключ и Яворица.

Кметовете изпратиха благодарствени писма на Компанията, за бързата реакция на дружеството и подобрените услуги.
"Благодарността на нашите клиенти е най-голямото признание за нас. Вече осем години мисията на ЧЕЗ е да доставя непрекъснато качествена електроенергия до домовете и бизнеса в България. Стремим се да реагираме на сигналите максимално бързо и в рамките на възможностите, и да отстраняваме проблемите в най-кратки срокове, за да осигурим уют и спокойствие на нашите клиенти. За целта сме в непрекъснат контакт с кметовете от Западна България”, каза Стефан Апостолов, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Разпределение България".

От стъпването си на българския пазар преди осем години, компанията вложи над 640 млн. лева в ремонт и модернизиране на мрежите и подобряване на обслужването на клиентите. Подменени са близо 20 хиляди километра кабели, понижени са технологичните загуби от 22% до 12,77% и разработени 100 вида услуги. Значително са подобрени и показателите за качество на доставките, като продължителността на непланираните прекъсвания бе намалена три пъти.

При съмнение за ниско напрежение е необходимо клиентите да подадат сигнал към „ЧЕЗ Разпределение България“. На посочения от клиента адрес се монтира уред, който измерва параметрите на напрежението по 24 часа в денонощието за период от 7 дни. Получените резултати се анализират и при регистрирани отклонения от Българския държавен стандарт за качество на напрежението се набелязват конкретни мерки за действие от страна на Дружеството. В някои случаи, за подобряване на качеството на напрежение е необходима цялостна реконструкция на мрежата, което изисква спазване на всички законови разпоредби за строителство и изграждане на електросъоръжения – осигуряване на терени от общините, проектиране, издаване на разрешения за строеж и т.н.

Повече по темите на сайта на Компанията www.cez.bg

Tags: Брой 4 2013