Предприемач
Расте интересът към дуалното образование в България

Расте интересът към дуалното образование в България

Констатацията е от проведения в София форум "Дуалното обучение - конкурентно предимство за бизнеса".

От новата учебна година само по българо-швейцарския проект ДОМИНО ще работят 17 училища с общо пет професии. Това съобщи на Форум Петя Евтимова, ръководителката на ДОМИНО. Това е далеч повече от плановете на проекта, който предвижда да приключи през 2019 година с десет професии и 15 училища, които прилагат дуално образование. Организатори на Форума са Българо-швейцарската търговска камара и Advantage Austria/Стопанска камара Австрия. На него бяха представени действащите в момента проекти за въвеждане на дуалната система на професионално образование в България: българо-швейцарския проект ДОМИНО и проекта на Австрийската търговска камара „Дуалното обучение в България “„Готов ли си да изучиш практиката“?“. Дуалното образование, или ученето чрез работа, е един от ключовите фактори за икономическия успех и ниските нива на безработица в Швейцария и Австрия. По данни на ОИСР двете страни са в първата десятка на страните в света с най-ниска младежка безработица.

ДОМИНО започна през септември 2015 година с обучението по специалностите техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти и техник за машини и системи с цифрово програмно управление на ученици от две професионални гимназии в София ПГ по хранително-вкусови технологии „проф.д-р. Георги Павлов и професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък. Те вече имат практика в пет компании от тези бизнеси. От новата учебна година в проекта ще се включат не по-малко от 12 професионални гимназии и над 25 фирми, с обучения чрез работа, в три професии - електротехник, газов техник и готвач.

Целта на ДОМИНО е не само навлизането на дуалното образование в България по швейцарски модел, а и подкрепа за страната да изработи свой собствен модел, съобразен с историческите и културните традиции. Специален Форум за дуално образование координира участието на всички заинтересовани страни - държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни институции и неправителствения сектор, за навлизането на дуалната система в българското образование, използвайки традициите на страната и най-доброто от чуждия опит. В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование.

Големите предизвикателства пред дуалното образование остават недоверието между бизнеса и училищата, притесненията на родители, ученици и родители, както и непознаването на дуалната система. „Дуалното образование е доказало се в редица европейски страни и там, където се прилага успешно – Швейцария, Австрия и Германия, младежката безработица е една от най-ниските“, посочи Петя Евтимова. „Дуалната система създава у учениците компетенции и практически умения, които са им нужни за реализация на трудовия пазар. И макар младежката безработица в България да е около средната в Европа, тенденцията е негативна“. Проектът ДОМИНО се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектът на Стопанска камара на Австрия Дуалното обучение в България „Готов ли си да „изучиш практиката“?“. през миналата учебна година успешно реализира две паралелки за обучение по дуалната система – в София с 27 ученика по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ и в Габрово с 26 ученика по професия „Мехатроника“. За тазгодишния прием 2016/2017 г. се предлага дуално обучение в градовете: - Габрово по професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език в Професионална техническа гимназия «Д-р Никола Василиади» в партньорство с фирмите Габинвест ЕООД, Импулс АД, Подемкран АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД и ЦЕРАТИЦИТ България AД - София по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ (две паралелки с прием след 7-ми клас със засилено изучаване на немски / английски език) в Национална финансово-стопанска гимназия в партньорство с фирмите БИЛЛА България, dm България, ЛИДЛ България, КАУФЛАНД България, METRO Кеш & Кери България и ДАЙХМАН търговия с обувки ЕООД и професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език в Професионална гимназия по транспорт « МАКГАХАН» в партньорство с фирмите Гебрюдер Вайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД , Карго Партнер ЕООД, Лагермакс Спедицио България ЕООД и Шенкер ЕООД - Ямбол по специалностите „Мехатроника“ (с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език) и „Машини и системи с ЦПУ“ (с прием след 8-ми клас и засилено изучаване на английски език) в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в партньорство с фирмите ПАЛФИНГЕР Продукционстехник България ЕООД и Хидравлични елементи и системи AД.

Учениците от тези паралелки ще имат възможност в 11-ти и 12-ти клас, паралелно с теоретичното си обучение, да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.

Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми, изготвени от група експерти на гимназиите и фирмите партньори и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия. В края на обучението си учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат освен свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности , също така и диплома за завършено средно образование, което ще им позволи достъпа до висше учебно заведение.

Целта на пилотния австрийски проект в България е да подпомогне осигуряването на по-качествено професионално образование в страната, на така необходимия квалифициран персонал за фирмите и новите инвеститори, също така да спомогне и за намаляване на младежката безработица в страната, която по данни на НСИ за 2015 г. е 21,6 %, а в Австрия –в годините варира между 3-6 % при младежите, завършили дуална форма на обучение. В дискусията български и чуждестранни мениджъри споделиха впечатления и опит в дуалното образование. Изводите, които се налагат са, че към дуалното образование има интерес, училищата, които прилагат дуална форма на образование, вече виждат ползите от него,, но все още има недоверие между бизнеса и училищата.

Големите предизвикателства пред дуалното образование остават недоверието между бизнеса и училищата, притесненията на родители, ученици и учители, както и непознаването на дуалната система. Според Матия Порети, ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество „Дуалното образование има трима печеливши: учениците, които получават професия, фирмите, които ще имат квалифицирани работници и държавата, защото се гарантира просперитет. Доказва го опитът на Швейцария.

Презентацията на ДОМИНО можете да видите ТУК...

Презентацията на „Готов ли си да изучиш практиката?“ можете да видите ТУК....

Tags: Брой 5 2016