Предприемач
Добрата практика, от първо лице

Добрата практика, от първо лице

Казвам се Милена Станджикова, адвокат съм, на 36 години и съм бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Ще ви разкажа как тази оперативна програма промени моя живот. Първият ми контакт с нея беше преди 2 години. По това време бях набрала смелост и желание да оставя службата си като държавен служител, и да се сблъскам с преимуществата и неволите на свободната професия. Тъкмо се бях вписала като адвокат в Адвокатска колегия - Пловдив, когато разбрах че се приемат заявки по схема на директно плащане „Първа работа“. Подадох документи в Дирекция „Бюро по труда“- Пловдив и не след дълго време подписах договор с Агенция по заетостта, за наемане на двама служители юристи на възраст до 29 години, за период от 12 месеца.

По Оперативната програма, в качеството ми на работодател за тези 2 лица, ми се заплащаха разходите за техните трудови възнаграждения, осигуровки, болнични и отпуска. Условията за европейско финансиране ми харесаха с това, че бяха ясни и можех да планирам своята дейност в адвокатската кантора за целия период от 12 месеца, респективно да приемам двойно повече поръчки на клиенти. Коректното изпълнение на този договор ми даде куража отново да кандидатствам за финансиране по тази оперативна програма, но този път по грандова схема на плащане, а именно „Ново работно място“. Проектът с наименование „Младежи в действие“, на стойност 96 хиляди лева, беше одобрен и неговото изпълнение стартира през месец февруари 2014 год. Като бенефициент по него, аз имах ангажимент да обособя 6 нови работни места за безработни младежи до 29 годишна възраст, да осигуря на всички тях съответното обучение и да сключа трудови договори с тези от тях, които успешно са преминали обучението. Изключително благодарна съм на служителите на Регионална служба по заетостта- Пловдив и в частност на Дирекция „Бюро по труда“- Пловдив за адекватния подбор, който направихме съвместно, по отношение на младежите. И така следвайки плана за действие заложен в проекта, през месец март 2014 год. започна обучението на 4-мата юристи по специалност „Икономика и мениджмънт“ с продължителност 600 часа. Останалите 2 лица със счетоводна квалификация преминаха 10-дневно компютърно обучение. Младежите получаваха парична стипендия за всеки присъствен учебен ден, в размер определен по проекта. Докато те се обучаваха, екипът по проекта организира необходимите процедури за избор на фирми, които да доставят оборудването и обзавеждането за създаването на 6-те работни места. По проекта „Младежи в действие“ се закупиха: 6 лаптопа, 3 мултифункционални устройства, 6 бюра с чекмеджета, 6 ергономични стола и 6 секции. Всички младежи успешно завършиха своето обучение, като преминаха необходимите изпити по теория и практика с отличие, съответно получиха необходимите сертификати и удостоверения. Това бяха и предпоставките, за да мога аз да сключа трудов договор със всеки един от тях. Към настоящият момент в адвокатската кантора работят 3-ма юрисконсулти, 2-ма оперативни счетоводители и 1 ръководител Правна служба.

Отношенията ми с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ не се изчерпват само с ролята ми на бенефициент по договори за безвъзмездна финансова помощ, аз съм и ръководител на над 10 проекта по различни грандови схеми- „Безопасен труд“; „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност-Компонент II“; „Ново работно място“. Като ръководител на екипа за управление на всеки един от тези проекти съм участвала лично в подготовката и защитата на всяко едно искане за междинно или окончателно плащане.Благодарение на ОП РЧР се създадоха: рекламни студия, консултантски фирми, цехове за производства на мебели, фирми за куриерски услуги, магазини и пр.

До настоящият момент съм консултант на над 30 фирми, които са подали заявки през месец септември 2014 год. за финансиране по програма „Подкрепа за заетост“ и „Младежка заетост“. Всички клиенти на кантората, които са подали заявки по схема „Подкрепа за заетост“ са одобрени за финансиране и през м.ноември- декември 2014 год. са сключили трудови договори с безработните лица. Към 16.01.2015 год. Агенция по заетостта все още не е обявила одобрените работодатели по схема „Младежка заетост“.

Турнето на „Оргахим“ премина с голям успех през Русе, Бургас и София
Турнето на „Оргахим“ премина с голям успех през Русе, Бургас и София
Турнето на „Оргахим“ премина с голям успех през Русе, Бургас и София
Турнето на „Оргахим“ премина с голям успех през Русе, Бургас и София

Tags: Брой 1 2015