Предприемач
1819.jpg

Откри се Втори регионален форум за социално предприемачество

Министерството на труда и социалната политика и Националният съюз на трудово - производителните кооперации организират Втори регионален форум за социално предприемачество от 3 до 5 декември 2019 г. в „Изложбена зала – ЦУМ“ - София.

Форумът се откри на 3 декември, Международния ден на хората с увреждания. Изложението на предприятията и кооперациите от социалната икономика, предоставя възможност на социалните предприятия да демонстрират своите продукти и услуги, а посетителите да могат да закупят качествени стоки, произведени в България на достъпни цени.

Целта на форума е създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалното предприемачество.

Врамките на Форума се проведе Кръгла маса на тема „Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото., която бе открита от зам. министър Султанка Петрова. Присъстват БСК, БТПП, МИ, ИАНМСП, СО, НПО, Социални предприемачи.

Бяха връчени Годишните национални награди за социална иновация, в подкрепа на социалната икономика.

Повече на https://www.mlsp.government.bg и на www.bia-bg.com

1819_1.jpeg

Tags: Брой 12 2019