Предприемач
Министър Петков откри Европейския форум за социално предприемачество

Министър Петков откри Европейския форум за социално предприемачество

Осмото издание на Форума се провежда в Пловдив в периода 28-30 март. Социалните предприятия придобиват все по-голямо признание и се превръщат в конкурентоспособен, равноправен участник в икономическия живот на страната и в рамките на общия единен европейски пазар. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при отлриването на Форума, който се провежда с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. Той обърна внимание, че предприятията и кооперациите от социалната икономика разчитат на целенасочените действия на държавата по създаването на благоприятна среда за тяхното функциониране и развитие. В тази насока направихме значителна стъпка напред с приемането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и Закона за хората с увреждания. Създадената синергия между двата закона ще подпомогне заетостта и социалното включване на лица с увреждания и същевременно ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на социалните предприятия, каза Петков.

Той подчерта, че чрез социалното предприемачество може да бъде подобрен социалния статус на хората в неравностойно положение. Министерство на труда и социалната политика ще продължи и занапред да подкрепя подобни инициативи и ще работи за утвърждаване на добрите практики и за създаване на по-добра среда за развитие на социалното предприемачество в страната в сътрудничество с всички заинтересовани страни, каза в заключение министър Петков и награди социални предприятия за развитието на иновативни продукти и услуги. Тази година в панаира участват над 110 предприятия, в които са заети хора с увреждания.

Повече на https://www.mlsp.government.bg

1773-1

Tags: Брой 3 2019