Предприемач
Да, този път ще гласувам
ИАНМСП представи Анализ на дейността по интегриране на МСП на международни пазари

ИАНМСП представи Анализ на дейността по интегриране на МСП на международни пазари

Организираните участия на МСП в международни панаири, изложения и прояви, чрез подкрепата на ИАНМСП, са ключови за успешното реализиране на връзки и контакти с търговски партньори. С участието си в тях, предприятията успяват да привлекат интереса на чуждестранни партньори, да спечелят повече международна популярност и в резултат на това, да сключват успешни договори за износ.

Агенцията организира тези участия с финансовата подкрепа на проект BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.

На нарочна пресконференция, експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия направиха анализ на дейността по организиране и провеждане на международни прояви и отчетоха преизпълнение на заложените в проекта за финансирането им, показатели. Повече са фирмите участвали в изложения. Повече са участниците в международни конференции и контактни борси в чувбина, повече са и участниците в международни изложения в България, наблюдава се ръст на сключените договори за износ.

Пресконференцията беще открита от и.д. изпълнителен директор на ИАНМСП – д-р Александър Минев а презентация на резултатите по проекта към момента, както и данни от проведената анкета, относно дейността на ИАНМСП представи координаторът на проекта– Мирела Тасева.

Повече на https://www.sme.government.bg

Tags: Брой 9 2018