Предприемач Произведено в България
Габриела Козарева е новият изпълнителен директор   на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Габриела Козарева е новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

До сега, Козарева беше заместник-министър на Министерство на младежта и спорта, където преди това е Директор на Дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”. Преди това тя е била консултант в частния бизнес и съдебен помощник във Върховния Административен съд на Република България.

Завършила е Класическата гимназия и Софийския университет СУ „Св. Климент Охридски”, където е магистър по право. Повече на https://www.sme.government.bg

Tags: Брой 2 2018