Предприемач Произведено в България
Групата на ББР ще подкрепя стартиращи предприятия  и иновациите

Групата на ББР ще подкрепя стартиращи предприятия и иновациите

Нови продукти за стартиращ бизнес и внедряване на високи технологии в индустрията ще предлагат дъщерните дружества на ББР - НГФ и МФИ „ДЖОБС“. Продуктите са предназначени за микро предприятията и за стартиращите фирми, и са част от плановете в работата на дъщерните дружества на ББР през 2018 г.

Чрез издаваните от Национален гаранционен фонд (НГФ)  гаранции се допълват обезпеченията, изисквани от търговските банки, и по този начин се увеличава кръгът на фирмите, които банките са склонни да финансират, като същевременно се понижават и лихвите по заемите. С подкрепата на НГФ се предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история. През последните 10 години фондът си е партнирал успешно с 18 търговски банки и е реализирал 9 гаранционни програми. Над 8 000 е общият брой на фирмите, подпомогнати до момента от фонда, като 1 000 от тях са стартиращи. Гарантираните от НГФ кредити възлизат на над 1,8 млрд. лв.

Микро финансиращата институция „ДЖОБС“, създадена през 2010 г. , е с основна цел да улеснява достъпа до финансиране на микро и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др. От стартирането на своята дейност досега, дружеството е предоставило финансиране в размер на 32,2 млн. лева на около 650 микро и малки предприятия.

От месец февруари т.г., Ангел Джалъзов е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на МФИ „ДЖОБС“ и НГФ..Джалъзов има над 15 години опит в сферата на международното инвестиционно банкиране, управлението на активи, капиталовите пазари, проектното финансиране, инвестиционните продукти, супервизията и управлението на финансовите инструменти. Владее английски, немски, руски и холандски език.

Повече по темата на http://www.bbr.bg

Tags: Брой 2 2018