Предприемач
16 браншови организации представиха актуалните си проблеми на среща с ръководството на БСК

16 браншови организации представиха актуалните си проблеми на среща с ръководството на БСК

Липсата на работна ръка, нерегламентираният внос, подбиващ цените на родното производство, регулаторните режими и административният натиск, както и предизвикателствата пред т. нар. кръгова икономика са сред ключовите проблеми, стоящи пред бизнеса от производствените сектори на икономиката. Този извод може да се направи от проведената среща с 16 браншови организации, членове на БСК, с оперативното ръководство и експерти на Камарата.

Във връзка с необходимостта от въвеждане на адекватни на съвремието индустриални отношения. беше предложено: създаването на работна група с участието на експерти от браншовите организации, която да подготви предложения за нов Кодекс на труда; БСК да инициира дебат относно изработването и приемането на Закон за браншовите организации – тема, по която бизнес общността беше активна преди повече от десет години, но дебатът не беше финализиран.

Участниците в срещата поставиха акцент и върху продължаващото с години нерешаване на проблема с начина на определяне на такса „битови отпадъци“, като настояха за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“, т.е. таксата да се дължи върху количеството генерирани отпадъци, а не върху балансовата стойност на активите или данъчната оценка на имота.

„Променящата се икономика изисква и ние да се променяме като организация. Амбицията ми е не само да съхраним БСК, но и да я модернизираме, така че да отговори като организация на новите условия, новата икономическа реалност. Това не можем да го направим без вашата подкрепа и без вашата критика към нас. Критикувайте ни, споделяйте, изисквайте от нас! Аз може да съм председател на работодателска организация, но тук Вие сте моите реални работодатели“, каза в заключение изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев.

Повече на www.bia-bg.com

Tags: Брой 10 2018