Предприемач
Да, този път ще гласувам
БАИТ отваря врати за членство на компании от други сектори на икономиката

БАИТ отваря врати за членство на компании от други сектори на икономиката

Към БАИТ вече ще могат да се присъединяват компании, които работят активно за своята дигитализация, произвеждат продукти или предоставят услуги, базирани преобладаващо на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/. Това става възможно с промените, които Общото събрание, състояло се на 5 юли 2018 г., прие в Устава на сдружението и вписани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 11.09.2018 г.

До момента членове на БАИТ можеха да бъдат само компании, чиято дейност е свързана с разработването, производството и търговията с продукти и услуги от сферата на ИКТ или с обучение и осъществяване на образователни инициативи в горепосочените области.

„Дигиталната трансформация коренно променя всеки бизнес. Зараждат се все повече индустрии, които са базирани и изцяло зависят от приложението и развитието на съвременни информационни технологии. Границите на нашия бранш са все по-трудно различими. И ние правим първата стъпка в трансформацията на Българската асоциация по информационни технологии в Българска дигитална асоциация.“, каза Огнян Траянов, Председател на УС на БАИТ.

В същото време, БАИТ продължава да работи активно за дигиталната трансформация на българските предприятия, като осъществява партньорства с браншови организации от други сектори. Целта на тясното сътрудничество е представяне на възможностите, които новите технологии дават, за повишаване на производителността и конкурентоспособността на фирмите и бързото им навлизане в Индустрия 4.0.

Повече на http://www.bait.bg

Tags: Брой 9 2018