Предприемач
Да, този път ще гласувам
Вносните храни да бъдат придружавани със сертификат

Вносните храни да бъдат придружавани със сертификат

Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, с цел премахване на т.нар. „двойни стандарти“. Законопроекта е разработен съвместно със съюз „Произведено в България“ и Национален съюз на земеделските кооперации в България, обяви на пресконференция председателят на АИКБ Васил Велев.

Предлага се въвеждане на изискване вносните храни да са придружени със сертификат, с който да се удостоверява, че те са със същото съдържание, състав и рецептура, както тези в държавата, в която са произведени. Сертификат ще се изисква и когато храните от една и съща марка се произвеждат едновременно на територията на България и извън нея, като за водеща ще се приема страната, в която е направена първата регистрация. Удостоверението задължително трябва да бъде издавано от контролния орган на съответната страна.

„Сега действащото българско законодателство не урежда проблема с двойните стандарти при храните. Промените, които предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети предложенията, българските потребители ще имат възможност да консумират храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС“. Може да се прецезира проекта, но това е пътя- въвеждането на контрол от българската държава, заяви Васил Велев.

В новия закон е предвидено за регистрирането и проверката на сертификати да отговаря Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това ще е и органът, който ще забранява продажбата на храна или ще разпорежда изтеглянето ѝ от пазара, когато се установи, че за нея няма издаден сертификат. Явор Гечев, председател на Националния съюз на земеделските кооперации изтъкна, че измина повече от една година след приетият от Европейският парламент (EП) Доклад за двойния стандарт при храните, а няма решение на проблема.

„Затова предлагаме промените в Закона, искаме да имаме възможност нашите органи да извършват проверки и да налагат санкции, чрез Българската агенция по храните. По думите на Гечев, за да се гарантира превантивна дейност на закона, глобите и санкциите за нарушителите трябва да са сериозни. Затова в новия текст е записано, че при първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния оборот на фирмата, а при повторно от 5 до 10 на сто. Според авторите, промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но „Въпреки, че сме за намаляване на административните тежести, подкрепяме законопроета, защото защитава българските производители“, каза Васил Велев.

„От Европейския съюз ясно заявиха, че има двойни стандарти при храните и това е нелоялна търговска практика. Не можем да чакаме обаче от Брюксел да решат този проблем, трябва да го решим на национално ниво. Българската държава е тази, която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители. Затова се надяваме, че всички партии ще подкрепят инициативата“, добави председателят на съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев.

Авторите на законопроекта за изменение на Закона за храните се надяват той да бъде подкрепен от всички политически сили, за защита както на потребителите, така и на родните производители. АИКБ е изготвила предложения за промени в още четири закона: Закона за счетоводството в частта за задължителния одит, Закона за водите, Закона за професионалното обучение и образование и Закона за висшето образование.

Tags: Брой 9 2018