Предприемач
1906.jpeg

Кофас: Компаниите в Германия започват да прилагат по-неблагоприятни условия на плащане

В резултат на кризата, все повече компании в Германия предлагат по-къси периоди на отсрочено плащане, тъй като се чувстват несигурни и застрашени. Това показват данните на четвъртото поред издание от проучванията на Кофас върху корпоративните плащания в Германия, което се проведе през юли и август тази година. Участие в изследването взеха над 753 немски компании, а основният фокус са последиците от пандемията върху глобалната и немската икономика.
През 2020 само 62% от тях са предоставили възможност за отложено плащане, което е значително по-малко от миналогодишните 81%. Все още е трудно да се определи дали новата тенденция за скъсяване на периодите на отсрочени плащания е свързана единствено с последствията от COVID-19 или това е част от новия начин на функциониране на бизнеса.

Въпреки това през 2020 повечето компании отдадоха по-неблагоприятните условия за плащане на ниската ликвидност на пазара, както и на ефектите от COVID-19 кризата. Повечето запитани фирми дават отсрочвания между 0 и 30 дни. Това е значителна промяна, тъй като от данните за 2019 година става ясно, че периодите на отсрочено плащане са разделени по равно между много кратък срок за изплащане (0 до 30 дни) и краткосрочни кредитни периоди (от 31 до 60 дни). Условията за дългосрочно изплащане (над 120 дни) се наблюдават предимно в търговските сектори и машиностроенето.

„Германия е сред основните търговски партньори на България, а и двигател на европейската икономика. Тенденцията за намаляване на периодите на отсрочено плащане е един от начините за излизане от кризата, чрез обезпечаване на натрупаните задължения към фирмите. За да бъдем конкурентноспособни на европейския пазар, следва да се съобразим с този нов начин на функциониране на бизнеса и да бъдем възможно най-гъвкави.“ , коментира Пламен Димитров, управител на Кофас България.

Дългите забавяния на плащанията или твърде многото клиенти, които не плащат навреме могат да доведат до несъстоятелност на компаниите. През 2020 г. обаче все повече компании започват да плащат навреме. Докато през 2019 г. 85% от компаниите се сблъскват със забавяния, през 2020 г. този дял спада до 68%. Въпреки, че общата тенденция е положителна, има разминавания по сектори. При автомобилостроенето средният период на забавяне на плащанията се увеличи с 20 дни. Изненадващо, в ИТ сектора също има значително повишение на забавянията на плащанията с около 2 седмици. Обратно на това, условията за плащане във фармацевтичния сектор са се подобрили от 2019 г. насам, като средният период е намален с 1 седмица за 2020.

Причината за по-късите периоди на отсрочено плащане е, че фирмите в Германия се чувстват все по-застрашени от фалит. Въпреки, че близо 48% от тях се възползваха от отпуснатите помощи от правителството заради пандемията, проблемът с обявяването на несъстоятелност продължава да бъде основен фокус в немската икономика.

Основните рискове за бизнеса с износ на стоки от Германия са се променили значително. Водещ сред тях миналата година беше конфликтът между САЩ и Китай, като в момента той по-скоро остава на заден план. За 2020, 3 от 4 фирми посочват COVID-19 кризата като основен риск за нарушаване на производствените вериги. Заедно с това, други фактори, като Брекзит, чийто ефект е осезаем още от 2017 г., не са изчезнали от световния икономически хоризонт и могат да се превърнат в още по-значим риск, ако не се сключи сделка през 2021 г. Следователно, дори и с по-добри показатели за следващата година, изходът от „кризисния режим“ за Германия е далеч.

Повече за Кофас на www.coface.bg

Tags: Брой 9 2020