Предприемач Произведено в България

Актуално

АЗ стартира прием на заявки от работодатели, за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение

Бюрата по труда в страната започват прием на заявки от работодатели. В периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2017 г. вкл. бюрата по труда в страната започват прием на заявки от работодатели за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост. Финансовите стимули ще бъдат предоставяни на работодателите при наемане на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда в т.ч. младежи до 29 години, майки/осиновители на деца до 5 години, хора с трайни увреждания, лица над 50 години, продължително безработни и др. Мерките предлагат различни варианти за срок и размер на субсидиране и наемане на работа, включително за стажуване или чиракуване под ръководството на наставник.

Повече информация може да бъде получена в бюрата по труда в страната, както и на https://www.az.government.bg/, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”.