Предприемач

Актуално

ИАНМСП Организира на 12 септември в София събитието „Големите пари за малкия бизнес: Възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“.

Вицепремиерът Пеканов и министър Пулев откриват форум „Големите пари за малкия бизнес“

В него ще се включат още главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева и Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ( ИАНМСП ) както и експерти от ГД ЕФК.

Пред микро, малките и средни предприятия ще бъде представена първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ – „Технологична модернизация“. В момента тя е отворена за кандидатстване до 21 септември и е с бюджет 260 млн. лв. Спрямо големината, микро, малките и средните предприятия в страната могат да получат между 180 000 лв. и 700 000 лв. за ново оборудване, техническа модернизация, софтуер и др.

Формуляр за регистрация за събитието е публикуван на страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия:

https://forms.gle/WQiV2m416vmW4z2o6

Повече по темата на https://www.sme.government.bg