Предприемач

Българо-ирландска работна среща в Софийски университет обсъди подготовката на специалисти за неформалното образование

В срещата участваха представители на Софийския и Тракийския университет, Министерството на младежта и спорта, множество граждански и бизнес организации. Организатор на събитието е Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО), към СУ „Св.Климент Охридски”.

Основните въпроси в дискусиите бяха необходимостта от регулация на подбора и подготовката на преподавателите/обучителите в различните дейности в неформалното образование за деца и възрастни и създаване на партньорска мрежа от европейски организации, предлагащи квалификационни програми за преподаватели в тази сфера.

Срещата се проведе в максимално отворен формат.

С изказвания участваха Джъстин Рами и Джон Лейлър от Дъблин Сити Юнивърсити, проф. Силвия Николаева – ръководител на ЦИИНО - ФП, доц. Ваня Божилова и доц. Илияна Петкова от Факултета по педагогика на Софийския университет, Теодор Василев от НЧ "Бъдеще сега", доц. Галя Кожухарова и доц. Валентина Шарланова от Тракийския университет, Славка Хинкова - "Предприемач online", Валерия Стоянова - "Училища за Европа", Росен Власев - Национален исторически музей и Славена Илиева - Euromform.

След изказванията участниците обмениха идеи и позиции в три работни групи: продължаващо и професионално образование, младежки и социални дейности, и предприемачество в неформалното образование.

По обща оценка секторът Неформално образование както у нас, така и в Република Ирландия е доста разнообразен и неструктуриран, тъй като удовлетворява изключително широк кръг потребности. Но професионализмът, разбиран като високо равнище и качество на образователна и социална подкрепа и мениджмънт, е необходим навсякъде и на всички в сектора.

Тази среща полага началото на самоорганизираща се мрежа от организации и институции, предоставящи неформални образователни услуги и дейности, които ще продължат контактите и сътрудничеството си по посока на консолидиране и професионализация на сектор Неформално образование у нас.


1640 1
1640 2
1640 3
1640 4

Tags: Брой 9 2013