Предприемач
Покани за прием на документи по Програма за развитие на селските райони

Покани за прием на документи по Програма за развитие на селските райони

ВАЖНО! Заповед 01-РД/1044 от 19.07.2011 г. за продължаване приема на заявления по мярка 141
„ Уважаеми кандидати по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на

преструктуриране” от ПРСР с настоящата Заповед на Министъра на земеделието и храните, бихме искали да Ви уведомим, че срока за подаване на заявление за подпомагане по мярката се удължава до 30.12.2011 г.”

ВАЖНО! Заповед 03-РД/1736 от 06.07.2011 г. за отваряне приема на заявления по мярка 121
Заповед 03-РД/1736 от 06.07.2011 г. за отваряне приема на заявления по реда на Наредба №8 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР.

Срокът за прием на документи е от 25.07 дo 19.08.2011 г


ВАЖНО! Заповед 03-РД/1737 от 06.07.2011 г. за отваряне приема на заявления по мярка 123
Заповед 03-РД/1737 от 06.07.2011 г. за отваряне приема на заявления по реда на Наредба №18 от 26.06.2008 г. за условията реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР. Срок на приема – от 15.07 дo 16.09.2011 г
Повече информация на сайта на министереството на земеделието и храните www.mzh.government.bg
Внимание! Предстои отваряне на процедури по ОП „Конкурентоспособност"


През септември и октомври ще бъдат пуснати процедури за инвестиции в зелена индустрия (40 млн. евро), технологична модернизация в малки и средни предприятия (50 млн. евро), подкрепа за научноизследователска и развойна дейност на фирмите (30 млн. евро) и развитие на приложните изследвания в изследователски организации (10 млн. евро)
Това стана ясно по време на семинар, посветен на напредъка по усвояване на средства от оперативната програма. В срещата, която се проведе на 29 и 30 юли в „Боровец", участваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, заместник министър Евгени Ангелов, експерти от управляващия орган на програмата.
„Нашата цел е до края на годината да отворим за договаряне процедури на стойност 545 млн. евро, така че да осигурим възможност за максимално усвояване на средствата до края на програмния период’, каза по време на срещата министър Трайков.


Той очерта основните резултати от преструктурирането на работата до момента: финансирането по програмата вече е по-фокусирано и е насочено към приоритетни сектори, които имат потенциал да създадат новото лице на българската икономика – интелигентна и с висока добавена стойност.

Tags: Брой 1 2011