Предприемач
Стартира Ваучерната схема за ММСП, за излизането им на фондовата борса

Стартира Ваучерната схема за ММСП, за излизането им на фондовата борса

ИАНМСП и Министерство на икономиката, стартират процедура по набиране на проектни предложения по BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“. Малки, микро и средни предприятия могат да се възползват от ваучери по 50 хил.лв Сумата е за финансиране излизането им на фондовата борса.

Ваучерната схема е на стойност над 1,5 млн. лева за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовия пазар. Това заяви зам. министърът на икономиката Лъчезар Борисов на пресконференция, на която бе обявен старта на Ваучерната схема. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, ще администрира процеса и ще набира заявления за получаване на ваучер.

Преди да кандидатстват, фирмите трябва да проведат процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 160 от 1 юли от 2016 г., с която да изберат борсов посредник и да подпишат с него договор. Компаниите имат срок от девет месеца за набиране на капитала на борсата, като трябва да съберат поне 500 000 лева, за да бъде процедурата обявена за успешна. Оценката за допустимост ще е със срок от десет дни. Документи могат да подават за срок от 24 месеца, като могат да участват малки, средни и микро предприятия.

Очакванията са да се възползват поне 30 компании, а стойността на предоставяния ваучер е 50 000 лева, като това ще доведе до мобилизирането на допълнителни 15 млн. лева., или активиране на 10 пъти повече средства от вложения публичен ресурс. По думите му целта на схемата е мобилизация на капиталовия пазар и търсене на синергия с останалите инструменти на финансовия инженеринг, а основната задача е подкрепа на МСП при достъпа им до финансиране.

Повече на https://www.sme.government.bg

Tags: Брой 10 2018