Предприемач

Посредник

АЗ организира поредната Европейска трудова борса през септември

АЗ организира поредната Европейска трудова борса през септември

Европейският ден на труда ще се проведе на 17 септември 2019 г. в хотел „Рамада” (бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131) в София, от 9:30 до 17:00 часа. Събитието е във връзка с изпълнението на проект „Национална EURES мрежа”.

На повече от 30 щанда, над 60 представители на EURES мрежата и работодатели от държавите от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария ще представят работни места в сферите на хотелиерството и ресторантьорството, туризма, леката и тежката индустрия, информационни и комуникационни технологии, селско стопанство, сезонна заетост, строителство и други. Участниците ще изнасят десетки презентации, представящи възможностите за работа в различните страни, както и конкретни работодатели, заявили свободни работни места. Ще бъдат представени възможности за дуално обучение, както и възможности за повишаване на квалификацията и чуждоезиково обучение по време на работа.

На сайта www.eures.bg в рубриката „Работни места”, са публикувани част от обявите за работа в чужбина.

Повече на www.az.government.bg

Tags: Брой 8 2019