Предприемач

Справочник

1809.jpg

Седмицата в ЕП,  11 – 17 юли 2022 г.

Заседания на парламентарни комисии, Брюксел

Подготвени за цел 55 / Възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност. Комисията на ЕП по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) ще приеме позицията си по два проектозакона, които са част от пакета „Подготвени за цел 55“ за борба с изменението на климата. Евродепутатите ще гласуват нови цели на ЕС за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност. Мерките също така целят да подкрепят енергийната независимост и сигурност на ЕС в контекста на руското нашествие в Украйна (сряда).

На живо: заседание на ITRE, 13 юли, сряда, 10:00 ч. българско време

Глобално обезлесяване. Комисията на ЕП по околна среда (ENVI) ще гласува законопроект за спиране на причиненото от ЕС обезлесяване в световен мащаб, което е основен фактор, допринасящ за глобалното затопляне. Новото законодателство ще задължи фирмите и предприятията да провеждат т.нар. „надлежна проверка“ за това стоките, продавани в ЕС, да не допринасят за унищожаването на горите извън ЕС (вторник).

На живо: заседание на ENVI, 12 юли, вторник, 10:00 ч. българско врем

Подготвени за цел 55: преговори с държавите членки. Стартират преговорите с чешкото председателство на Съвета на ЕС относно схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) и механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), след като Парламентът и държавите членки приеха съответните си позиции през юни (понеделник).

Защита на потребителския кредит. Комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) ще гласува законодателство за актуализиране на онлайн правилата на ЕС за защита на потребителите от свръхзадлъжнялост, например в резултат на заеми, овърдрафти и кредитни карти (вторник)

На живо: заседание на IMCO, 12 юли, вторник, 10:00 ч. българско време

Унгария / Ценности на ЕС. Комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще приеме доклад, в който подробно се описват системните заплахи от страна на унгарското правителство за ценностите на ЕС в страната. Очаква се евродепутатите да заявят, че държавите членки в рамките на Съвета на ЕС е трябвало вече да са предприели действия за справяне с тази ситуация и че всяко по-нататъшно забавяне би представлявало нарушение на принципите на правовата държава от страна на самия Съвет (сряда)

На живо: заседание на LIBE, 13 юли, сряда, 10:00 ч. българско време

НАТО / Й. Столтенберг. Комисията на ЕП по външни работи (AFET), подкомисията на ЕП по сигурност и отбрана (SEDE) и делегацията на ЕП за връзки с НАТО ще обсъдят сътрудничеството между ЕС и НАТО и резултатите от срещата на върха на НАТО на 28-30 юни с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг (сряда).

На живо: заседание на AFET/SEDE, 13 юли, сряда, 15:30 ч. българско време

COVID-19. Специалната комисия на ЕП относно пандемията от COVID-19 (COVI) ще проведе дебат с директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), генералния директор на Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) и главните епидемиолози от няколко европейски държави относно основните предизвикателства, пред които е изправен ЕС при справянето с въздействието на пандемията от COVID-19, както и по-нататъшните действия, които трябва да бъдат предприети (сряда).

На живо: заседание на COVI, 13 юли, сряда, 10:00 ч. българско време

На живо: заседание на COVI, 13 юли, сряда, 15:30 ч. българско време

Права на украинските жени, бягащи от войната. Членовете на ЕП ще обсъдят с членове на националните парламенти правата на украинските жени, бягащи от войната, по-специално условията на приемане и достъпа до социална закрила, пазара на труда, жилищното настаняване, грижите за децата и образованието (вторник).

На живо: заседание на FEMM/EMPL/LIBE, 12 юли, вторник, 15:30 ч. българско време

Проучване на ЕС за медийните възгледи и навици на гражданите. Парламентът ще публикува проучване на Евробарометър относно медийните навици на гражданите на ЕС, тяхното доверие в различните медийни източници и отношението към заплахата от дезинформация (вторник).

Програма на председателя на ЕП. Във вторник председателят на ЕП Роберта Мецола ще произнесе встъпителното слово по време на събитие в рамките на диалога по член 17 на Европейския парламент (с църкви, религиозни сдружения или общности и философски и неконфесионални организации) относно хуманитарната реакция на войната в Украйна.

Повече новини за ЕП на https://www.europarl.europa.eu/news/bg