Предприемач
1890.jpg

Томислав Дончев се срещна с ръководството на АИКБ относно мерките за инвестиране на евросредствта за излизане от кризата

Томислав Дончев се срещна с ръководството на АИКБ относно мерките за инвестиране на евросредствта за излизане от кризата

В дискусия с членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) , заместник министър-председателят на България Томислав Дончев подчерта необходимостта от спешно определяне на приоритетните области и механизмите, по които да бъдат инвестирани средствата от програмата Next Generation EU.

По време на заседанието бяха обсъдени и предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми с т.нар. „спящи акции“. НС на АИКБ прие пакет от мерки за улесняване на упражняването на правата върху тях от страна на техните притежатели, облекчено удостоверяване и унаследяване на собствеността. 

Повече информация от дискусията на http://bica-bg.org

Tags: Брой 7 2020