Предприемач
Да, този път ще гласувам
Съвета по иновации при БТПП връчи наградите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2017 г.

Съвета по иновации при БТПП връчи наградите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2017 г.

В категорията „Наи-успешна иновативна фирма“ Комисията присъди две първи награди:
-на „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ” АД, Индустриална зона на гр. Божурище. Наградата бе връчена от председателя на Палатата Цветан Симеонов.

-на „АЛЕКС 1977“ ЕООД. Наградата връчи Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката.

На второ място в същата категория  бе наградена фирма Скейл Фокус АД. Наградата бе връчена от доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП. Третото място в тази категория  комисията присъди на  фирма «Нутриген». Наградата връчи Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция по инвестиции.

В категория „ Най-добър иновативен проект“ на първо място бе награден колектив от Института по Физико химия при БАН за проект ”Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“.

На второ място в категорията  награда получи колектив от фирма „Разрушител 2016” ООД за проекта ”Прототип на универсален чук с реактивен двигател за разбиване на скали“ На трето място бе награден колектив от Института по обща и инженерна химия при БАН за проект „Нов абсорбционно-адсорбционнен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид.

Наградите за тази категория се връчиха от Петко Николов, д-р по право, председател на Патентното ведомство;  Александър Минев, д-р по право, зам. -изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия; чл. - кор. проф. д-р Костадин Ганев – заместник-председател на БАН, член на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП.

Номинираните проекти бяха оценени от комисия с председател акад. Никола Съботинов – бивш председател на БАН и съпредседател на Съвета по инновации при БТПП, по критериите: оригиналност на идеята, метод(и) на реализация; качества на реализиращия колектив, очакван/и или постигнат/и бъдещ/и икономически ефект/и от пазарната му реализация,  принос на производството и реализацията на продукта/услугата към опазването на околната среда, обществен ефект.

Повече на http://www.bcci.bg/news/13732

Tags: Брой 5 2018