Предприемач

Зам. председателят на БТПП Георги Стоев бе отново избран за председател на Комитета по търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ

Зам. председателят на БТПП Георги Стоев  бе отново избран за председател на Комитета по търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ

Съобщение на пресцентъра на БТПП
Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев взе участие в априлската пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която се проведe на 22 и 23 април 2015 г. в Брюксел. Стоев участва в дебатите за енергийния съюз, за търговската политика и трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) и представянетo на икономическите приоритети на ЕС през следващите години, както и в приемането на становищата, свързани с работата на секция Транспорт , Енергетика и инфраструктура. Разгледани бяха Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство, въздействието на политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката върху развитието на селското и горското стопанство, и други въпроси. От секция Външна политика беше представено становището за Ролята на гражданското общество в отношенията ЕС – Албания.

След пленарната сесия, беше проведена и среща на представителите на работодателските организации и заседание на Комитета по търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ, на която Георги Стоев бе отново избран за председател на Комитета по търговия и инвестиции. Георги Стоев информира участниците за предстоящите събития, свързани с честването на 120-годишнината на БТПП тази година и предаде поканата от председателя на БТПП Цветан Симеонов към ръководството на Европалати.

Рубрика“, Бизнесът“, брой 4, 2015

Tags: Брой 4 2015