Предприемач

Общо събрание на АВС в Скопие обяви 2015 за година на конкурентноспособността в региона

Общо събрание на АВС в Скопие обяви 2015 за година на конкурентноспособността в региона

Съобщение на пресцентъра на БТПП

В Скопие се проведе Oбщо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати /АВС/ под мотото - „2015-година на конкурентноспособността в региона”. Домакин бе председателят на Стопанската камара на Македония Бранко Азески. Участие взеха председатели и представители на търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора.

Бранко Азески представи конкурентоспособността, като предпоставка за подобрен успех на световните пазари. Постигането на тази цел е възможно чрез осигуряване на микро-конкурентоспособност на ниво предприятие и благоприятен бизнес климат, който насърчава въвеждането на нови продукти, процеси и инвестиции. Участие взе и Рифат Хисарчиклиоглу, председател на Съюза на камарите и стоковите борси на Турция, по темата за В20 – като опция за дългосрочно повишаване на конкурентоспособността на региона чрез сътрудничество между бизнес общността, правителството и всички заинтересовани страни. В изказването си на Общото събрание на Асоциацията, председателят на БТПП Цветан Симеонов акцентира върху ролята на търговско-промишлените палати в усилията си за повишаване на конкурентоспосбността чрез предоставяне на услуги в полза на бизнеса. Той представи новите услуги на БТПП в полза на търговията и промишлеността – мобилни приложения, улеснен достъп до база данни с промени в законодателството, до електронната система на Арбитражния съд към БТПП, както и бъдещи инициативи на Палатата.

Проведено бе и честване по повод 93-тата годишнина на Стопанската камара на Македония.

Tags: Брой 2 2015