Предприемач

Актуално

Стартира първата отворена покана за представяне на предложения по Проект GALACTICA

Краен срок: 19 май 2021 г. в 17.00 ч. CEST (Брюкселско време).

ЕС търси стартиращи фирми и МСП с потенциал за развитие на иновативни решения, водещи до промяна

Проектът GALACTICA  стартира първата си отворена покана за представяне на предложения на с налично финансиране от 1,2 милиона евро, за да привлече и подкрепи най-добрите междусекторни проекти в областта на текстила, аерокосмическата индустрия и развитието на усъвършенстваните производствени решения. Основната цел е да се създадат, утвърдят и разширят новите междусекторни и трансгранични вериги за създаване на стойност между посочените области.

МСП и стартиращи фирми могат да кандидатстват за финансиране до 100 000 евро („Орбитални проекти“) или до 20 000 евро („Пионерски проекти“).

Кой може да кандидатства?

Поканата за представяне на предложения е отворена за иновативни стартиращи фирми и МСП от ЕС и Обединеното кралство в текстилния, космическия сектор и/или в сферата на усъвършенстваните производствени решения.

Самостоятелни кандидатури или консорциум от МСП могат да кандидатстват за „Пионерски проекти“. За „Орбитални проекти“ е задължително участието на минимум две МСП. Избраните проекти ще получат пакет за подкрепа за обучение и наставничество, за да ускорят пускането на пазара на своите иновативни решения.

КРАЕН СРОК: 19 май 2021 г. в 17.00 ч. CEST (Брюкселско време).

Повече информация относно отворена покана за представяне на предложения, изискванията за подаване и критериите оценка е предоставена ТУК. https://galacticaproject.eu/call-for-proposals

Ако имате въпроси или нужда от консултация, или търсите нови възможности за финансиране на Вашите иновативни идеи и проекти,  както и намиране на точните международни партньори, може да получите безплатна информация и съдействие от експертите на Enterprise Europe Network на https://www.een.bg/bg