Предприемач

Актуално

Безплатен уебинар “Адаптиране на работните места за хора с хипертония, диабет, и ХОББ”

Безплатен уебинар “Адаптиране на работните места за хора с хипертония, диабет, и ХОББ” организира БСК на 15 юни 2021 г., от 14:00 ч.

Регистрация на адрес https://www.bia-bg.com/event/register/28727

Българската стопанска камара разработи Наръчници за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания.

Наръчниците се отнасят до три от най-разпространените хронични заболявания сред работната сила (хипертония, диабет и хронична обструктивна белодробна болест - ХОББ).

15 юни 2021 г., от 14:00 ч., в двучасов безплатен уебинар доказани експерти в областта на здравеопазването ще представят възможностите пред социалните партньори, мениджърите, специалистите по човешки ресурси при въвеждането на политики и практики за осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните изисквания и потребности на работещите с хронични заболявания.

• внедряването в тяхната практика на разработените препоръките и указанията залегнали в Наръчниците и представяне спецификата на разработените в тях иновативни инструменти и модели;
• обучение и консултиране по разработените Наръчници за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания;
• практическо внедряване на иновативни инструменти за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания.

Повече на https://www.bia-bg.com/event/view/28727